OWG- Neptunus
Secretaris: J. Schoneveld
Pastoor Kormelinkstraat 2
7496AM Hengevelde:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

Protocol vermijding COVID-19 virus trainingen OWG Neptunus
(versie 2020-05-26)

Inleiding

Vanaf 11 mei mag er, onder voorwaarden, weer worden gezwommen in het Twentebad.
OWG Neptunus Twente is, met inachtneming van de geldende richtlijnen, voornemens de snorkeltrainingen voor haar leden op de zaterdagmiddag tussen 17.00 en 18.00 uur te hervatten. Het doel is om het watergevoel terug te krijgen, te werken aan conditie en daarnaast het clubgevoel te behouden. Hierbij wordt alles in het werk gesteld om verspreiding van het COVID-19 virus te voorkomen. Gezondheid heeft prioriteit boven sportbeleving.
Het Bestuur van OWG-Neptunus is zich ervan bewust dat zij zelf verantwoordelijk is voor het handhaven van dit protocol.
Met het indienen van dit protocol vraagt OWG Neptunus toestemming aan de gemeente Hengelo en het Twentebad om met ingang van zaterdag 30 mei 2020 de snorkel-trainingen te hervatten en daarvoor het Doelgroepenbad beschikbaar te stellen als trainingslocatie.
Hierna volgen de richtlijnen voor OWG Neptunus. Deze zijn gebaseerd op de KNZB en NOB-protocollen.

Algemene richtlijnen voor OWG Neptunus voor iedereen
(
Veiligheid en hygiëneregels voor iedereen op basis van Richtlijnen RIVM; overgenomen uit protocol KNZB; Versie 1.3 (15-05-2020)

 1. Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 2. Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten;
 3. Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD); 1 Het betreft hier zwembaden en natuurbaden met een gereguleerde toegang (kaartje kopen). Pagina 2 van 10 Versie 1.3 (15-05-2020)
 4. Blijf thuis als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en dit in de afgelopen 7 dagen is vastgesteld;
 5. Blijft thuis als je in thuisisolatie bent omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld;
 6. Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 7. Houd 1,5 meter afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar onderling);
 8. Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
 9. Ga voordat je van huis vertrekt, thuis naar het toilet;
 10. Doe thuis je zwemkleding aan onder je gewone kleding;
 11. Was voorafgaand aan en na het zwembadbezoek je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;
 12. Was de handen met water en zeep als je handen mogelijk besmet zijn: na het aanraken van objecten waar veel mensen aanzitten (deurknoppen, pinapparaten, afstandsbediening, etc.); na een toiletbezoek; na hoesten, niezen in de handen; na het snuiten van de neus;
 13. Vermijd het aanraken van je gezicht;
 14. Schud geen handen.

 

Specifieke richtlijnen voor OWG Neptunus

 1. Aan de trainingen nemen maximaal 25 personen deel. De jongste deelnemer is 15 jaar.
 2. Tijdens de training mogen alleen de eigen snorkel, duikbril en zwemvliezen gebruikt worden.
 3. Neptunus zorgt voor voldoende desinfectiemiddelen, zodat indien nodig de basisuitrusting of handen gedesinfecteerd kunnen worden.
 4. In het Doelgroepenbad wordt getraind en verplicht banen gezwommen waarbij de zwemmers boven water tenminste 1,5 meter afstand van elkaar houden (onderwater is er geen beperking.
 5. Vooraf wordt met de zwemmers gecommuniceerd dat het gebruik van douches niet is toegestaan en dat de toiletten van het Doelgroepenbad niet, ‘tenzij’ gebruikt mogen worden.
 6. Alle contactactiviteiten zijn verboden (b.v. reddend zwemmen).
 7. Bij rustmomenten tussen de trainingsblokken wordt 1,5 m afstand gehouden langs de kant of langs de lijn. De zwemmers blijven gedurende de training in het water, ‘tenzij.
 8. Het ‘tenzij’ (bv toilet bezoek) wordt in overleg met de aanwezige leiding ‘.

 

Perslucht vulstation Neptunus bij Twentebad
Naast de gebruikelijke afstand maatregelen houden we er rekening mee dat het virus overdraagbaar is via de (kraan van) een duikfles en via de aansluiting en de bediening van de compressor. Daartoe gelden de volgende voorschriften:

 1. Ontsmet alle onderdelen van de compressor tenminste dagelijks en zo vaak als nodig;
 2. Wijs een vulmeester aan en instrueer deze;
 3. Was je handen voor bedienen van de compressor;
 4. Ontsmet de kranen van duikflessen voordat ze aangesloten worden

 

Toelichting: Bovenstaande bepalingen zijn afkomstig uit het ‘Protocol verantwoord Onderwatersport in de 1,5 meter samenleving. Aanvullende maatregelen en richtlijnen per 11 mei 2020 Versie Definitief 1 | 5 mei 2020’. (bijlage 1)

Toezicht en routing in het zwembad
Bij elke zwemtraining is naast de trainer minimaal één corona-coördinator aanwezig die toeziet op de handhaving van de gemaakte afspraken. De deelnemende leden worden bij binnenkomst van het doelgroepenbad geïnformeerd wie de coördinator is.

De volgende logistieke afspraken worden met de zwemmers gemaakt:

 1. Zwemmers komen op eigen gelegenheid naar de locatie. Daar worden ze opgevangen door de coördinator voor instructie en het toezien op het houden van 1,5 meter afstand.
 2. In de voorhal (hoofdingang) schoenen wisselen voor slippers.
 3. Via de lange gang het doelgroepenbad betreden en omkleden in het Doelgroepenbad (zwemkleding thuis aandoen).
 4. Na de training via het instructiebad ‘blauwe deur’ naar de garderobe.
 5. Alvorens omkleden zelf het kleedhokje ontsmetten (deze middelen staan aan de droge kant in de garderobe)
 6. Na omkleden via de lange gang (hoofdingang) en naar buiten. De 1,5 m afstand wordt daarbij aangehouden.

Veiligheids- en hygiëne in en om het zwembad

Met het Twentebad wordt vooraf afgestemd of gebruik kan worden gemaakt van de EHBO materialen en AED. 
OWG Neptunus draagt, indien niet aanwezig, er zorg voor dat er mondkapjes en handschoenen aanwezig zijn voor het geval er EHBO moet worden toegepast.

Communicatie en instructie met leden en trainers
OWG Neptunus draagt er zorg voor dat de in dit protocol beschreven maatregelen voor aanvang van de trainingen met de aan de training deelnemende leden wordt gedeeld. Op deze manier worden de aanwezige leden actief geïnformeerd en geïnstrueerd over alle relevante zaken.
Communicatie over dit protocol vindt via de nieuwsbrief Neptunus, website en andere gebruikelijke wegen plaats.
Vragen dienen vooraf per mail, app of telefonisch aan de bovengenoemde aanspreekpunten te worden gesteld zodat ter plekke geen interactie tussen zwemmers en trainers/coördinatoren nodig is. Het is trainers niet toegestaan om in het water te gaan voor het instrueren van zwemmers of zwemtechniek te presenteren. 
Trainers worden door OWG Neptunus geïnformeerd en geïnstrueerd over alle zaken die in dit protocol worden benoemd.

Communicatie met Gemeente / Twentebad
OWG Neptunus stelt één contactpersoon aan die namens OWG Neptunus de communicatie over de trainingen verzorgt met de gemeente Hengelo en/of het Twentebad. 
Voor aanvang van elke trainingen treden wij graag met het Twentebad in overleg om bevestigende afspraken te maken over tijdstippen, logistiek en veiligheid.

Aanspreekpunten:
Namens OWG Neptunus:

 • Paul Horsthuis (voorzitter), bereikbaar op 06-51205986
 • Jan van Ommen (penningmeester) bereikbaar op 0743762504
 • Jan Schoneveld (secretaris) bereikbaar onder nummer 0627092002

Namens de gemeente Hengelo/ Twentebad:
-        Ilija Melisie
-        Carmen van den Berg.

Overig
Bij onduidelijkheden zoeken de aanspreekpunten van OWG Neptunus en de gemeente Hengelo / Twentebad pro-actief contact met elkaar om eventuele knelpunten zo vroeg mogelijk op te lossen..

Het bestuur OWG Neptunus
26 mei 2020

 De Voorzitter                                       Secretaris

P. Horsthuis                                         J. Schoneveld

 

Akkoord bevonden door Vertegenwoordiger Twentebad: C. van den Berg

Hengelo: 26 mei 2020

 

Aanmelden

Onthoud mij