Beste leden,


Tja.... een bijzonder begin van het nieuwe jaar. Onze zwembadtrainingen liggen stil en al onze contacten moeten we beperken tot 1 persoon per dag binnen. Hopelijk kunnen we in de loop van februari - maart 2021 weer buitenshuis in beweging  komen. Wat wel kan doorgaan, is elkaar op afstand 'digitaal' ontmoeten. 
Daarom nodigen we jullie alvast van harte uit voor de algemene ledenvergadering op
Datum: maandag 1-3-2020;
Tijd: 20.00 uur


De vergadering zal plaatsvinden, via Zoom.
Kort voor de vergadering ontvangen jullie per mail een uitnodiging met een ‘link’ om voor deze vergadering in te kunnen loggen.
 
Samenstelling bestuur
Graag willen we jullie wijzen op agendapunt 8 van deze vergadering (zie bijlage) dat gaat over de samenstelling van het bestuur en verkiezing van bestuursleden. De bestuursleden die volgens het rooster moeten aftreden stellen zich weer herkiesbaar. Als bestuur stellen wij het op prijs om het bestuur uit te breiden, zodat andere leden kennis kunnen maken met bestuurstaken. Opvolging in de komende jaren is van belang om de continuïteit van het besturen van de vereniging op de lange termijn te kunnen waarborgen.

Leden die niet aan de vergadering kunnen deelnemen hebben de gelegenheid om tot en met donderdag 25 februari 2021 opmerkingen en/of vragen schriftelijk in te dienen bij de secretaris. Ook over het agendapunt 8 (zie hierboven) kan alvast contact worden opgenomen.
De gemaakte opmerkingen en/of vragen worden tijdens de jaarvergadering besproken.

Beste duikvrienden,

 

Inmiddels hebben we binnen de ‘corona-beperkingen’ ons nieuwe seizoen in het zwembad en het buiten-duiken weer opgepakt.
Tijdens onze eerste trainingen in het Twentebad konden we vanwege de verbouwing van het doelgroepenbad alleen het recreatiebad gebruiken. Inmiddels is deze verbouwing afgerond en kunnen we vanaf 26 september volgens het gebruikelijke schema weer trainen.
Als gevolg van de corona situatie hebben we helaas ook diverse jubileumactiviteiten moeten uitstellen tot betere tijden. In deze nieuwsbrief komen we daar op terug en gaan we in op de volgende onderwerpen.

 1. Zie hieronder het schema tot december2020
 2. Buitenduiken, de laatste buitenduik is op 25 oktober 2020
 3. Berichten uit de NOB-jaarvergadering van 19 september 2020
 4. Opleiding 1* en 2* duikers
 5. 60 jaar Neptunus. Uitgestelde jubileumactiviteiten
  1. Todi 27 september 2020
  2. Egypte
  3. Jaarfeest
 6. Jaarboekje 2020 -2021

Beste duikvrienden,
 
Zoals jullie zeer waarschijnlijk via diverse nieuwskanalen hebben kunnen vernemen, zijn er diverse extra maatregelen genomen om het Covid-19 virus sneller ‘in te dammen’.

Een van deze maatregelen houdt in dat we komende twee weken ook niet meer van het zwembad gebruik mogen maken en dat je met niet meer dan twee personen mag sporten.
Dit betekent dus dat we de trainingen voor de zaterdag 7 november 2020 en de training in de duiktoren van 13 november 2020 helaas niet door kunnen laten gaan.

Algemeen
Op het informatieblad dat wij vorig jaar hebben uitgebracht, hebben we positieve reacties ontvangen. Hieruit blijkt dat het een waardevol communicatiemiddel is om jullie over onze activiteiten te informeren.
Als bestuur hebben we dan ook besloten om dit blad ook weer voor het komende seizoen uit te brengen.
Deze uitgave is ook als digitaal document op onze website te vinden. Naast deze papieren uitgave, houden we jullie uiteraard met onze digitale nieuwsbrief regelmatig over actualiteiten op de hoogte.
Over eventuele wijzigingen worden natuurlijk ook jullie via de nieuwsbrief geïnformeerd. Kijk dus regelmatig op de website of er eventuele wijzigingen zijn in data van trainingen, buitenduiken en dergelijke (http://www.owg-neptunus.nl).
Wij stellen suggesties voor aanvullingen en/of verbeteringen over onze communicatie erg op prijs.
n.b. vanwege belangrijke wijzigingen na het verschijnen van de papieren versie is dit jaaroverzicht per 1-10-2020 geactualiseerd).