Beste duikvrienden,

 

We hebben weer wat te melden. Helaas kan onze verenigingsduik op 16 mei aanstaande niet doorgaan. Daarnaast hebben we informatie over duikkeuringen en aandachtspunten over Covid-19.
Tot slot gaan we in op de verplichting dat duikflessen gekeurd moeten zijn.

Uitstel 1e buitenduik op 16 mei 2021.

Teleurstellend nieuws. Tegen eerdere verwachtingen in heeft het kabinet recentelijk besloten om vanwege tegenvallende besmettingen met Covid-19, geen verdere verruimingen van activiteiten toe te staan.

Onze verwachting was dat we 11 mei weer meer ruimte zouden krijgen. Dat is dus helaas niet het geval en dat betekent dan ook dat we geen verenigingsduik kunnen/mogen organiseren.

Beste duikvrienden,

Zijn jullie nog gezond? We krijgen berichten dat enkele leden het zwemmen ‘verleerd’ hebben en hun conditie erop achteruit is gegaan. Tja… daar zouden we graag wat aan willen doen.
Uit de persconferentie van dinsdagavond is gebleken dat er nog geen ruimte is voor zwembadtrainingen. Jammer.
Dus eigenlijk hebben we weinig nieuws te vermelden. Maar toch deze nieuwsbrief om met jullie contact te houden.

We hebben wel enkele zaken om jullie over te informeren of aan te herinneren.


Beste leden,


Tja.... een bijzonder begin van het nieuwe jaar. Onze zwembadtrainingen liggen stil en al onze contacten moeten we beperken tot 1 persoon per dag binnen. Hopelijk kunnen we in de loop van februari - maart 2021 weer buitenshuis in beweging  komen. Wat wel kan doorgaan, is elkaar op afstand 'digitaal' ontmoeten. 
Daarom nodigen we jullie alvast van harte uit voor de algemene ledenvergadering op
Datum: maandag 1-3-2020;
Tijd: 20.00 uur


De vergadering zal plaatsvinden, via Zoom.
Kort voor de vergadering ontvangen jullie per mail een uitnodiging met een ‘link’ om voor deze vergadering in te kunnen loggen.
 
Samenstelling bestuur
Graag willen we jullie wijzen op agendapunt 8 van deze vergadering (zie bijlage) dat gaat over de samenstelling van het bestuur en verkiezing van bestuursleden. De bestuursleden die volgens het rooster moeten aftreden stellen zich weer herkiesbaar. Als bestuur stellen wij het op prijs om het bestuur uit te breiden, zodat andere leden kennis kunnen maken met bestuurstaken. Opvolging in de komende jaren is van belang om de continuïteit van het besturen van de vereniging op de lange termijn te kunnen waarborgen.

Leden die niet aan de vergadering kunnen deelnemen hebben de gelegenheid om tot en met donderdag 25 februari 2021 opmerkingen en/of vragen schriftelijk in te dienen bij de secretaris. Ook over het agendapunt 8 (zie hierboven) kan alvast contact worden opgenomen.
De gemaakte opmerkingen en/of vragen worden tijdens de jaarvergadering besproken.

Beste duikvrienden,

 

Ondanks de toenemende vaccinaties zijn er nog geen signalen van de gemeente Hengelo dat wij weer van het zwembad gebruik kunnen maken. We staan dus nog even in de wachtstand. Helaas.

In deze nieuwsbrief  praten we jullie wel bij over de volgende actualiteiten:

  1. Algemene ledenvergadering van 1 maart 2021.
  2. Aftrap buitenduiken, zondag 16 mei 2021
  3. Uitnodiging Zeelandweekend 11 tot en met 14 Juni
  4. Mogelijkheden duikkeuring.
  5. Keuring van persluchtflessen
  6. Nieuwe Kaderstructuur NOB
  7. Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen