Informatieblad seizoen 2022-2023

Beste duikvrienden

Evenals vorige jaren informeren we jullie graag, met ons informatie-blad 2022–2023, over onze activiteiten voor het komende trainings- en duikseizoen.
Deze uitgave is ook als digitaal document op onze website te vinden. Naast deze papieren uitgave, houden we jullie uiteraard met onze digitale nieuwsbrief regelmatig op de hoogte.
Over eventuele wijzigingen worden jullie natuurlijk ook via de nieuwsbrief geïnformeerd. Kijk dus regelmatig op de website of er eventuele wijzigingen zijn in data van trainingen, buitenduiken en dergelijke (http://www.owg-neptunus.nl).
Wij stellen suggesties voor aanvullingen en/of verbeteringen over onze communicatie erg op prijs. Hierover kun je Paul Horsthuis benaderen.Bestuursaangelegenheden

Samenstelling bestuur
Het bestuur bestaat uit de volgende 5 leden:
Voorzitter: Paul Horsthuis; Secretaris: Jan Schoneveld; Penningmeester: Jan van Ommen; Opleiding en materialen: René Bijkerk; Algemeen lid: Michel Leussink.
Het bestuur verdeelt, afhankelijk van het onderwerp, onderling diverse taken. Op de website staan tevens de contactgegevens van deze bestuursleden.
In de algemene vergadering van 7 maart 2022 hebben Gaby Bruins en Dorothy Wold zich aangemeld om zich te kandidateren voor respectievelijk de functies van secretaris en penningmeester. Zij worden inmiddels betrokken bij de bestuursvergaderingen.
Om potentiële bestuursleden inzicht te geven in de werkzaamheden die aan een bestuursfunctie zijn verbonden, is een beschrijving gemaakt van de werkzaamheden van de diverse bestuursleden.

Algemene ledenvergadering 2023 (maandag 6 maart 2023).

Deze vergadering wordt wederom gehouden in het Kulturhus Hasselo (Henry Woodstraat 62, 7558 CP Hengelo). Tijd: 20.00 uur. De belangrijkste agendapunten zijn: de vaststelling van de jaarrekening 2022, de begroting over 2023 en het daarbij passende activiteitenprogramma.
Ook zullen twee bestuursleden aftreden. Jan Schoneveld en Jan van Ommen stellen zich niet opnieuw verkiesbaar. 
Indien je ook belangstelling hebt voor een bestuursfunctie kun je dat vooraf bij Jan Schoneveld (secretaris) aangeven. Er is ruimte voor 7 bestuursleden.
De agenda en de daarbij behorende stukken zullen naar verwachting begin februari 2023 met een digitale nieuwsbrief worden rondgestuurd.

Contributie
De contributie bedraagt € 13 per maand en dient elke maand automatisch te worden overgemaakt naar de bankrekening van Neptunus ( NL 66 ABNA 0592 4744 02 )

De geplaatste onderwaterfoto’s in deze Buddy Babbels zijn tijdens het Zeelandweekend 2022 door René Bijkerk gemaakt. (worden nog toegevoegd)

Training en Opleidingen

Zwembadtrainingen
Iedere zaterdagmiddag trainen we vanaf 17.00 uur in het Twentebad. Om de zaterdag (even weken) gebruiken we het recreatiebad (warme bak) van 17.30 tot 18.30 uur. Deze trainingen bieden de mogelijkheid om de conditie en vaardigheden voor het snorkelen en duiken te onderhouden.
De eerste training in het Twentebad staat gepland op zaterdag 20 augustus 2022.
Op vrijdag 9 september 2022 gaan we naar de duiktoren van DiveWorld te Enschede. Op de website staat de planning van de trainingen.
Bert van Ek coördineert de inzet van de trainers voor de zwembadtrainingen. Het openen en sluiten van het zwembad wordt verzorgd door Jan van Ommen.
Over de zin van deze training staat een interessant stuk op onze website (blogs).

Introducés
Bij gebruik van het recreatiebad zijn ook introducés welkom. Als je met hen een proefduik wilt maken en je wilt gebruik maken van de uitrusting van de vereniging, moet je dat vooraf aangeven bij René Bijkerk. In het trainingsschema op de website staat aangegeven op welke data introducees welkom zijn.

Buitenduiken
René Bijkerk verzorgt de planning voor de buitenduiken. De 1e buitenduik na de zomervakantie is gepland op 21 augustus 2022. Op de website staan de data, tijdstippen en duiklocaties van de buitenduiken voor dit najaar.
Informatie over de duiklocaties kun je vinden op de gratis te downloaden app: duikersgids.nl.

Vullen van persluchtflessen.
Deze worden op zaterdagmiddag om 16.15 uur, voorafgaand aan de zwembadtraining gevuld.
Vulploeg: René Bijkerk (coördinatie) en René Christenhusz, Jan van Ommen en Jaap Schuurmans zijn ook bevoegd om te vullen en hebben een sleutel van het vulhok.

 Opleidingen
Afgelopen jaren hebben we diverse nieuwe leden (tot 1*, 2* en 3* NOB) opgeleid. Deze (vervolg)opleidingen worden binnen de mogelijkheden van de trainers en nieuwe leden vervolgd.
Afhankelijk van de tijdsruimte van de instructeurs kunnen we nieuwe leden opleiden (maatwerk).

Instructeurs
Onze 2* instructeurs zijn: René Bijkerk (Coördinatie), en Jan van Ommen (instructeur trainer voor het begeleiden en opleiden van instructeurs). Zij hebben overeenkomstig ons beleid ‘Ongewenst gedrag’ een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Zhanna van der Hoeven is 1* duikinstructeur. Brigitte Colin heeft haar buitenwater PVB (voor duikbegeleider) met goed gevolg afgelegd en kan nu verder voor 2* instructeur. Diverse andere leden verzorgen ondersteuning bij de opleiding in het zwembad en de buitenduiken.

Duikkeuring
De richtlijnen voor de duikerskeuring van de NOB zijn afgelopen voorjaar gewijzigd. Je kunt nu zelf via de website van de NOB digitaal je medische geschiktheid beoordelen als je dat nodig vindt. Wij adviseren in ieder geval jaarlijks deze check te doen. Instructeurs zijn wel verplicht zich jaarlijks te laten keuren.
We hebben wel een alternatief gevonden voor dokter C. van Meerendonk, die in het najaar 2021 voor de laatste keer een keuringsavond heeft verzorgd. Hierover zijn de leden in het voorjaar 2022 geïnformeerd. Daarna is gebleken dat er geen belangstelling is om hiervan gebruik te maken.
Dit betekent dat ieder lid zelf op zoek moet naar een keuringsarts die bevoegd is duikkeuringen te verzorgen. Deze zijn op de website van de NOB te vinden.

Reanimatiecursus en AED gebruik
Tijdens het duiken kom je geregeld op duikplaatsen die voor hulpdiensten moeilijk te bereiken zijn. Voor de eerste hulp ben je daardoor aangewezen op je buddy of andere omstanders. Dit is dan ook de reden dat wij het belangrijk vinden dat elke duiker kan reanimeren. In 2021 hebben we dan ook een cursus voor onze leden verzorgd.
Dit voorjaar hebben wij met de volgende tekst in onze nieuwsbrief opnieuw een basiscursus reanimatie aangeboden.

‘Vanwege de deskundige instructeurs en de beschikbaarheid van gedegen oefenmateriaal, hebben we ervoor gekozen om de EHBO Hengelo deze cursus te laten verzorgen.
De kosten voor deze cursus inclusief cursusmateriaal bedragen € 30 per persoon. Vanwege het belang dat zoveel mogelijk leden hiervan gebruik maken, dragen we als Neptunus de helft van de kosten bij (€ 15 per persoon).
Om deze cursus te organiseren moeten er ten minste 8 deelnemers zijn. Het maximaal aantal deelnemers is 10. Als er een grote belangstelling is organiseren we twee avonden.’

Inmiddels is gebleken dat hiervoor bijna geen belangstelling is.
Daarom wordt deze cursus niet georganiseerd.

 Evenementen

Algemeen
Tijdens de algemene ledenvergadering in 2016 is gebleken dat het lastig is om leden te vinden die toe zouden willen treden tot het bestuur om ‘evenementencommissaris’ te worden. Iedereen was het er wel over eens dat de evenementen van belang zijn om de leden van de vereniging te binden en verbinden (creëren van verenigingsgevoel waarvan ook de familieleden deel uitmaken).
Om te voorkomen dat de gebruikelijke evenementen wegens gebrek aan organisatievermogen komen te vervallen is afgesproken om de werkzaamheden voor evenementen zoveel mogelijk over de leden te verdelen. Om hen daarbij te helpen is per evenement een uitgewerkt voorstel wat er moet gebeuren, voor wie het evenement is bedoeld, wat het beschikbare budget is, etc.
Deze handleiding staat op onze website onder ‘Blogs’. Voor vragen en ondersteuning kan een beroep worden gedaan op Michel Leussink en Paul Horsthuis.

Duikevenement NaturaGart Ibbenbüren (zondag 9 oktober 2022)
We hebben in 2021 een prachtige duikervaring in Todi opgedaan. Daarom organiseren we graag een volgend evenement bij NaturaGart in Ibbenbüren.
Naturagart is één van de grootste kunstmatige duikbassins in Europa. En er is hier een parcours met steenformaties en veel vissen. Enkele leden zijn daar al een paar keer keren geweest en hebben daar een mooie duikervaring opgedaan.
In de nieuwsbrief van 7 mei hebben we de leden uitgenodigd zich hiervoor op te geven.
De kosten zijn wel voor eigen rekening.

Jaarfeest: zondag 23 oktober 2022; locatie: DiveWorld
We hebben nog steeds ons jubileumfeest tegoed. Vanwege coronabeperkingen hebben we dit feest enkele keren moeten uitstellen.
In de verwachting dat er nu geen coronabeperkingen zijn, organiseren we dit jubileumfeest op zondagmiddag 23 oktober 2022. Tijd: 14.30 uur tot 19.00 uur. Locatie: DiveWorld. Liefhebbers kunnen wat eerder vanaf 14.00 tot 15.00 uur een duik maken.
Na ontvangst met koffie /thee en wat lekkers erbij trakteren we jullie graag op een buffet.

Duikreis Egypte Januari / februari 2023
Gaby Bruins en Paul Horsthuis hebben het voornemen om in januari/ februari 2023 een duikreis naar Egypte te organiseren.
Zodra hierover meer duidelijkheid bestaat, worden jullie hierover geïnformeerd. Uiteraard kun je bij hen eventuele suggesties over deze reis inbrengen.

Nieuwjaarswandeling (zondag 8 januari 2023)
Deze wandeling biedt mooi de gelegenheid om samen (ook partners en kinderen zijn van harte welkom) het nieuwe jaar te beginnen. De wandeling is ongeveer 6 tot 8 kilometer en duurt circa 2 uur. Hierna gaan we naar een pannenkoekenhuis om samen wat te eten (voor eigen rekening) en bij te praten. In december 2022 nodigen we jullie met een nieuwsbrief uit om hieraan deel te nemen.

Zeelandweekend 2023
José Bijkerk zal in het voorjaar 2023 informeren wie hiervoor belangstelling heeft en op basis hiervan een reservering bij de Witte Boulevard in Renesse te doen. Zij zal jullie via een aparte nieuwsbrief hiervoor uitnodigen.

 Communicatie

Nieuwsbrieven
Door het versturen van nieuwsbrieven houden we jullie regelmatig op de hoogte van actualiteiten. Deze nieuwsbrieven worden ook op de website geplaatst. Ook bestaat voor leden de mogelijkheid om zelf teksten voor deze nieuwsbrieven aan te leveren. Dit kan bij Paul Horsthuis.
Ontvang je de nieuwbrief niet? Stuur dan even een bericht naar Paul Horsthuis of Jan Schoneveld.

Website
Via onze website informeren we jullie over zoveel mogelijk onderwerpen en activiteiten die actueel zijn. Ook niet-leden kunnen via deze website kennisnemen van wat wij als vereniging doen.

Facebook
Dit communicatiemiddel wordt vooral gebruikt om geïnteresseerde ‘facebookgebruikers’ te informeren over activiteiten van Neptunus.

Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB)
Neptunus is lid van de NOB. Hierdoor zijn alle leden ook lid van deze Bond.

Ieder lid kan inloggen in de website van NOB en inzicht krijgen in welke gegevens (o.a. brevetten) er bekend zijn. Je kunt inloggen onder: https://onderwatersport.org/.
Daarnaast heeft ieder lid gratis toegang tot de website https://duikspotter.nl/ waarop veel informatie te vinden is. Interessante thema’s zijn: duiken in Nederland en buitenland, duikmateriaal, duiktechniek, duikveiligheid, medische zaken, onderwaterarcheologie, onderwaterbiologie, onderwaterfotografie, technisch duiken en wrakduiken.
Ook zijn onze leden via de NOB verzekerd tegen duikongevallen. Meer informatie hierover kun je vinden op: https://onderwatersport.org/voor-duikers/duikverzekering/

 

Uitgiftedatum: 27 augustus 2022


Activiteitenkalender seizoen 2022 - 2023

2022

Datum

activiteit

aanspreekpunt

Augustus

20 augustus

1e zwembadtraining

Bert van Ek

 

21 augustus

1e buitenduik, Grasbroek

René Bijkerk

September

9 september

DiveWorld

Jan van Ommen

Oktober

9 oktober

NaturaGart Ibbenbüren

Gaby Bruins / Paul Horsthuis

 

23 oktober

Jaarfeest, locatie Diveworld

Dorothy Wold

November

11 november

DiveWorld

René Bijkerk

December

17 december

Laatste zwembadtraining dit jaar, afronding met patatje en drankje in het Startblok

Paul Horsthuis

 

 

 

 

2023

Datum

activiteit

aanspreekpunt

Januari

7 januari

1e zwembadtraining

Bert van Ek

8 januari

nieuwjaarswandeling

Michel & Paul

13 januari

DiveWorld

René Bijkerk

 

januari

Egypte, wordt bekeken of we dat kunnen organiseren

Gaby Bruins / Paul Horsthuis

Februari

 

 

 

Maart

6 maart

Algemene ledenvergadering

Jan Schoneveld

10 maart

DiveWorld

René Bijkerk

Juni

Nader vast te stellen

Zeelandweekend

José Bijkerk

Juli

 15 juli

Laatste zwembadtraining voor zomervakantie, afronding met patatje en drankje

Paul Horsthuis

n.b. zie website ( https://www.owg-neptunus.nl/ )voor actuele informatie over data evenementen, zwembadtrainingen, buitenduiken en vullen van flessen.

Aanmelden

Onthoud mij