Beste duikvrienden,

 

In onze vorige nieuwsbrief van november hebben we jullie al geïnformeerd over diverse activiteiten en ontwikkelingen binnen onze vereniging. Inmiddels zijn er naast de gebruikelijke informatie nog enkele andere onderwerpen die we graag deze maand nog onder jullie aandacht willen brengen.
Vanwege ons 60-jarig jubileum zijn we van plan om enkele buitenlandse duikactiviteiten te organiseren. Hiervoor peilen we jullie belangstelling. Reactie hierop wordt erg op prijs gesteld.

In deze nieuwsbrief staan we stil bij de volgende onderwerpen:

-        Trainingsschema zwembad / duiktoren komende maanden.

-        Gezamenlijke jaarafsluiting na laatste training in 2019.

-        Nieuwjaarswandeling 5 januari 2020.

-        Algemene ledenvergadering 3 maart 2020.

-        Keuring duikflessen.

-        60-jarig jubileum Neptunus 2020.
         - Inventarisatie duikreis Egypte
         - Inventarisatie bezoek duikcentrum Todi (België)

Beste duikvrienden,

Het is de hoogste tijd om jullie weer eens over diverse activiteiten van onze vereniging te informeren. In deze nieuwsbrief kijken we terug en vooruit naar de komende maanden. Dit jaar hebben enkele leden afscheid genomen, maar hebben zich ook weer nieuwe leden aangemeld. Het ledenaantal van bijna 50 blijft dan ook gelukkig redelijk constant.
In het bijzonder vragen we jullie aandacht om mee te denken over hoe wij aandacht kunnen geven aan ons 60-jarig jubileum volgend jaar.

In deze nieuwsbrief staan we stil bij de volgende onderwerpen:

 

-        Trainingsschema zwembad / duiktoren komende maanden.

-        Verloop cursus reanimatie en AED gebruik.

-        Opleidingen.

-        Beleving jaarfeest 2019 en uitslag pub quiz.

-        Duikkeuring 28 oktober 2019.

-        Buddy Babbels, Errata Informatieblad Neptunus seizoen 2019 / 2020.

-        Nieuwjaarswandeling 5 januari 2020

-        60-jarig jubileum Neptunus 2020.

 

Beste duikvrienden,

 

Voor de meesten van ons is de zomervakantie achter de rug en kunnen we binnenkort met nieuwe energie weer werken aan onze conditie en duikvaardigheden.
In onze vorige nieuwsbrief hebben we jullie al over diverse activiteiten die na de zomervakantie plaatsvinden, geïnformeerd. Desondanks lijkt het ons nuttig enkele onderwerpen opnieuw onder jullie aandacht te brengen.
In deze nieuwsbrief staan we stil bij de volgende onderwerpen:

 

-        Buitenduikschema na zomervakantie.

-        Trainingsschema zwembad / duiktoren na zomervakantie.

-        Cursus reanimatie en AED gebruik.

-        Opleiding.

-        Jaarfeest zondag 27 oktober 2019.

-        Buddy Babbels, Informatieblad Neptunus augustus 2019 t/m juli 2020.

-        Enquête 60-jarig jubileum Neptunus 2020.

-        Duikkeuring 28 oktober 2019.

 

Buddy Babbels OWG Neptunus

Jaaroverzicht Neptunus seizoen augustus 2019– juli 2020

 

Algemeen
Tijdens de algemene ledenvergadering dit voorjaar is afgesproken om jullie met een informatieblad te informeren over de belangrijkste onderwerpen en activiteiten van onze vereniging.
Met deze ‘Buddy babbels seizoen 2019 – 2020’ komen we graag aan dit verzoek tegemoet. Deze uitgave is ook als digitaal document op onze website te vinden. Naast deze papieren uitgave, houden we jullie uiteraard met onze digitale nieuwsbrief regelmatig over actualiteiten op de hoogte.

Van eventuele wijzigingen worden jullie via de nieuwsbrief over geïnformeerd. Kijk ook regelmatig op de website of er eventuele wijzigingen zijn in data van trainingen, buitenduiken en dergelijke (http://www.owg-neptunus.nl).
Wij stellen suggesties voor aanvullingen en/of verbeteringen erg op prijs.

Beste duikvrienden,

In onze vorige nieuwsbrief hebben we aangekondigd dat we dit najaar een reanimatiecursus en een opleiding gebruik AED zouden organiseren. Inmiddels zijn we er in geslaagd opleidingsmateriaal van de NOB te lenen en nodigen geïnteresseerde leden graag uit om zich op te geven.

Relevante informatie

Datum: 2 oktober 2019 (bij veel aanmeldingen reserve-avond 7 oktober).

Tijdstip: 19.30 uur tot circa 22.30 uur.