Beste duikvrienden,

We hopen van harte dat jullie, ondanks de Covid-19’ beperkingen een fijne vakantie hebben gehad. We kunnen binnenkort weer met nieuwe energie werken aan onze conditie en duikvaardigheden.
In deze nieuwsbrief staan we stil bij de volgende onderwerpen:

-        Buitenduikschema na zomervakantie.
-        Trainingsschema zwembad / duiktoren na zomervakantie.
-        Duikopleidingen.
-        Jubileumreis Todi zondag 7 november 2021
-        Jaarfeest zondagmiddag 21 november 2021. (noteer vast in je agenda!!)
-        Buddy Babbels, Informatieblad Neptunus augustus 2021 t/m juli 2022.
-        60-jarig Jubileumreis Bonaire.
-        Voorstel statutenwijziging Wet Bestuur en Toezicht
-        Cursus reanimatie en AED gebruik.
-        Duikkeuring.

Buitenduikschema na zomervakantie
De eerste buitenduik na de zomervakantie is op zondag 5 september om 10.00 uur in het Grasbroek. De laatste buitenduik is gepland op zondag 31 oktober. Het schema staat inmiddels op de website( https://www.owg-neptunus.nl/index.php/agenda/buitenduiken).

Trainingsschema zwembad / duiktoren na de zomervakantie
Onze eerste zwembadtraining start op 21 augustus 2021. We gaan op de vrijdagavond 10 september voor onze flessentraining naar Diveworld.

Trainingsschema 

Datum

Tijd

Bad

Conditie-trainer

Training/ opmerking

21 augustus

17 00 – 18.00

D

Bert van Ek

 

28 augustus

17.00 – 18.30

D & R

Ernst van Ommen

 

4 september

17.00 – 18.00

D

Jan Schoneveld

 

10 september

19.00 – 21.00

Diveworld

Jan van Ommen

fles training

18 september

17.00 – 18.30

D

Paul Horsthuis

 

25 september

17 00 – 18.00

D & R

Michel Leussink

Introducés

 

2 oktober

17.00 – 18.30

D

José Bijkerk

 

 

Aanvang trainingen doelgroepenbad (D) van 17.00 tot 18.00 uur.
Grote recreatiebad (R) beschikbaar van 17.30 tot 18.30 uur.
Zie voor het gehele trainingsschema ( https://www.owg-neptunus.nl/index.php/agenda/training )
Het opleidingsschema wordt apart tussen instructeur en leerlingen vastgesteld.

Duikopleidingen
Het gaat goed met zowel de 1 sters als de 2 sters als duikbegeleiders opleiding. Joost heeft met succes zijn 1 sters afgerond. Arnold en Miriam zijn beiden geslaagd voor hun 2 sters.
Brigitte heeft haar buitenwater PVB (voor duikbegeleider) in Netterden bij Ellen van Silent World uit Aalten met goed gevolg afgelegd en kan nu verder voor 2 sters instructeur.
Nadere toelichting profiel duikbegeleider
De nieuwe opleiding tot duikbegeleider is anders dan het oude 1 sters instructeur. Er ligt veel meer nadruk op het begeleiden van duikers in opleiding bij zowel de zwembad praktijk als in het buitenwater. Het aanleren is nog voorbehouden aan de 2 sters instructeur. De oude 1 sters instructeur deed het buitenwater niet, maar wel zwembad en de theorie. De theorie mag nu een ieder met kennis van zaken begeleiden.
Eigenlijk is de duikbegeleider een assistent instructeur en de 2 sters instructeur is dan openwater instructor met de bevoegdheid om de brevetten uit te schrijven. Dit is de nieuwe NOB structuur. Na 2 sters instructeur komt dan nog IT (Instructeur trainer) en Docent. De eerste begeleidt instructeurs in opleiding en de tweede geeft instructeursopleiding cursussen en ontwikkelt het sportduiken in theorie en praktijk.

Jubileumreis Todi zondag 7 november 2021
Inmiddels hebben zich 25 deelnemers voor deze reis opgegeven. Zij zijn over het programma en dergelijke apart geïnformeerd. Het is de bedoeling dat we gezamenlijk met de bus daar naar toe gaan.
Mocht je toch nog belangstelling hebben dan kun je dat bij Paul Horsthuis aangeven. We bekijken dan of er bij Todi nog ruimte is voor extra deelnemers.

Jaarfeest zondag 21 november 2021, vanaf 14.30 uur tot circa 17.30 uur
Graag nodigen we jullie uit voor deze zondagmiddag in de Duiktoren (Diveworld).
Na jullie zondagse siësta verwelkomen we jullie om 14.30 uur met een drankje en een hapje. Leden die ‘kopje onder’ willen kunnen deze gelegenheid aangrijpen om een duik te maken. We kletsen gezellig bij. We laten ook films en foto’s van eerdere duikavonturen zien.
Als er iemand wil meehelpen om dit feest te organiseren en/of nog een leuke suggestie voor dit feest heeft, dan houden we ons hiervoor aanbevolen. 
Noteren jullie deze datum al vast in jullie agenda? Jullie krijgen nog een aparte uitnodiging

Buddy Babbels, Informatieblad Neptunus op papier
Begin september ontvangen jullie in de vorm van de bekende Buddy Babbels het informatieblad over het seizoen augustus 2021 – juli 2022.
Dit informatieblad wordt bij de training uitgedeeld of kort daarna aan jullie per post toegestuurd.

60-jarig Jubileumreis Bonaire
Vanwege Covid-19 is onze jubileumreis naar Egypte helaas niet doorgegaan. We verwachten dat een duikreis naar Egypte voorlopig niet tot de mogelijkheden behoort. Vandaar dat we in januari 2022 een duikreis naar Bonaire organiseren.
Hiervoor hebben we onlangs een aparte uitnodiging naar jullie gestuurd.

Voorstel statutenwijziging Wet bestuur en toezicht rechtspersonen
Tijdens de algemene vergadering en in eerdere nieuwsbrieven hebben we jullie over de betekenis voor onze vereniging van deze wet geïnformeerd. We zijn verplicht om een zogenaamde ‘Continuïteitscommissie’ in te stellen. Op dit onderdeel zijn we verplicht onze statuten aan te passen. We maken van deze ontwikkeling ook gebruik om de statuten en huishoudelijk reglement aan de huidige situatie van onze vereniging te laten aansluiten.
Met een aparte nieuwsbrief informeren we jullie over de veranderingen, waarbij we ook deze concept documenten om een eventuele reactie aan jullie toesturen.

Cursus reanimatie en AED gebruik.
Indien daar voldoende belangstelling voor bestaat organiseren we graag weer een voor onze leden gratis cursus. Deze belangstelling kun je melden bij Jan van Ommen.

Duikkeuring
In onze vorige nieuwsbrief hebben we jullie geïnformeerd dat de NOB andere richtlijnen voor keuringen heeft vastgesteld. Een duikkeuring is voor de leden die geen instructeur zijn, niet meer verplicht.
Toch kan het nuttig zijn om je fysiek te laten keuren. Op dit moment onderzoeken we of dokter Meerendonk uit Haaksbergen nog duikkeuring wil verzorgen.

Tot slot

We hopen weer op een mooie start van het nieuwe trainings- en duikseizoen.

Indien uit onderlinge contacten blijkt dat iemand deze nieuwsbrief niet heeft ontvangen, geef dat alstublieft aan ons door.

 

Met hartelijke groet,

Het bestuur

 

René Bijkerk, Jan van Ommen. Jan Schoneveld, Michel Leussink en Paul Horsthuis

 

 

 

Aanmelden

Onthoud mij