ma di wo do vr za zo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
23
24
25
26
27
28
30
31

 
 
 

Algemene ledenvergadering 2 maart 2020

 Registratie gesloten
 
5
Categorie
Bestuur
Datum
2 maart 2020 20:00 - 21:30
Locatie
Henry Woodstraat 62, Hengelo - Henry Woodstraat 62 , Kultuurhuus
Hengelo

 

 

Beste leden,                                                                                              

Hierbij nodig ik jullie van harte uit voor de algemene ledenvergadering van OWG-Neptunus op:
Datum: maandag 2 maart 2020; Tijd: 20.00 uur;
locatie:. Kulturhus Hasselo, Henry Woodstraat 62 7558 CP Hengelo.

Na afloop van deze vergadering verzorgt Eigenwijze Duikreizen een presentatie over onze voorgenomen duikvakantie naar Egypte. In verband hiermee zijn partners van leden die belangstelling hebben om met deze reis mee te gaan ook van harte uitgenodigd.

Wij ronden deze avond af met een drankje en bitterballen. Wij hopen op een grote opkomst!
Willen jullie je via de website laten weten of je komt?
(dat kan via tabbladen: Agenda - evenementen - algemene ledenvergadering - ik ga mee (groene veld rechts bovenaan).)


Agenda:
1. Opening/vaststelling agenda
2. Mededelingen van het bestuur
3. Jaarstukken 2019 en begroting/beleid 2020 ter bespreking en vaststelling

 1. Verslag jaarvergadering 3 maart 2019 (bijlage 1).
  Voorstel: na bespreking met inachtneming van de gemaakte opmerkingen vast te stellen.
   
 2. Algemeen Jaarverslag bestuur 2019 (bijlage 2)
  Voorstel: na behandeling / bespreking met inachtneming van de gemaakte opmerkingen vast te stellen.
 1. Bevindingen kascontrolecommissie (Bijlage 3)
  Marco Gerritsen en Karel Versteeg vormden samen de kascontolecommissie
  Voorstel: na mondelinge toelichting en beantwoording van eventuele vragen met instemming van de bevindingen kennis te nemen.
 1. Financieel jaarverslag Neptunus 2019 (bijlage 4)
  Voorstel: na bespreking met inachtneming van de gemaakte opmerkingen goed te keuren.
 1. Samenstelling kascontrolecommissie financieel verslag 2020
  Er is 1 vacature voor een lid van deze commissie vacant. Indien leden hiervoor belangstelling hebben kunnen zij zich bij de secretaris aanmelden.  
  Voorstel: commissie leden: Karel Versteeg en een ter vergadering voor te dragen lid te benoemen.
 1. Begroting Neptunus 2020 (bijlage 4)
  Voorstel: na behandeling / bespreking met inachtneming van de gemaakte opmerkingen goed te keuren.
 1. Verslag materialen 2019 en beleid 2020 (bijlage 5)
  Voorstel: na behandeling / bespreking met inachtneming van de gemaakte opmerkingen goed te keuren.
 1. Verslag Opleidingen 2019 en beleid 2020 (bijlage 6)
  Voorstel: na behandeling / bespreking met inachtneming van de gemaakte opmerkingen goed te keuren.
 2. Verslag evenementencommissie 2019 (mondeling) en organisatie evenementen 2020
  We zullen in ieder geval stilstaan bij ons 60-jarig jubileum (bijlage 7).
  Voorstel: na bespreking met instemming kennis te nemen van het verloop van de evenementen 2019 en initiatieven bij 60 jarig jubileum

 1. Verkiezing / (her)benoeming bestuursleden (bijlage 8)
  Zie Rooster van aftreden.
  Kandidaten kunnen zich uiterlijk tot 1 maart 2020 bij de secretaris melden.
  Indien leden belangstelling hebben om zich in te zetten voor bestuurstaken en /of evenementen horen we dat graag. Vanwege de continuïteit van onze vereniging is het van belang om ook op de langere termijn leden te hebben die zich hiervoor inzetten. Afhankelijk van de belangstelling kunnen zij meedraaien om inzicht te krijgen in de activiteiten en ervaring op te doen.

  Voorstel:
  ter vergadering status aanmeldingen bespreken en bestuursleden te (her)benoemen.
 1. Rondvraag / Wat verder ter tafel komt
  Indien er nog punten zijn die ook besproken zouden moeten worden, dan vernemen we dat graag geruime tijd voorafgaande aan de vergadering.


Presentatie Evenement Egypte (circa 20 minuten)
Eind vorig jaar hebben we jullie belangstelling geïnventariseerd voor een duikreis naar Egypte. Daaruit is gebleken dat er voldoende belangstelling is om deze reis te organiseren. Herbert Wender, René Bijkerk en Paul Horsthuis hebben recentelijk over de data, het wenselijke programma en de kosten met Eigenwijze duikreizen (EWD) gesproken.
In de week van 10 februari verwachten wij een concreet voorstel van. EWD.
Wij hebben het aanbod van dit reisbureau, om over deze reis tijdens de algemene ledenvergadering een toelichting te geven, graag aangenomen.

Informeel samenzijn
Na afloop van de vergadering drinken we graag met jullie een drankje in de bar van het wijkcentrum. Het bestuur betaalt de bitterballen

 
 

Alle datums

 • 2 maart 2020 20:00 - 21:30

Deelnemerslijst

Paul Horsthuis (1)
Peter de Bruijn (1)
Jan Schoneveld (1)
Richard Kramersen (1)
Bert (1)

Powered by iCagenda